El vaixell nou

El pirata Braç de Ferro arribà a port i donà tres setmanes de vacances a la marineria perquè volia encarregar un vaixell nou de trinca. –Aquest té més forats que un colador –explicà. Tot seguit, es dirigí a les drassanes. –Busque un mestre d’aixa, un corder, un fabricant de veles i un calafatador de primera –explicà a l’encarregat.

Els camins del Saber. Edicions Voramar / Santillana. Texto de Enric Lluch.

 

The new boat

The Iron-Arm Pirate arrived to the port and gave the sailors three weeks for resting because he wanted to order a new boat- ‘This one has more holes than a strainer’- he said. Straight afterwards, he went to the docks. – ‘You should find a hook master, a rope-maker, a sail maker and a first-class caulker- said to the manager.

Ways of knowing. Voramar publications / Santillana. Text by Enric Lluch.